Вопрос-ответ

Здравствуйте уважаемая Лаззат Аманжоловна .
По данным Хромтауского ЦРБ 3а2017 год инвалидность среди детей выросла .Общее число 147 детей , все они определенына домашнее обучение . В школах нет ниодного специалиста дефектолога ,спец-психолога , нет ресурсных классов .Работу по подготовке специалистов неведут ,несмотря на то ,что каждый годгосударство выделяет около 300 грантов дляпереквалификации педагогов ,в 16 высшихучебных заведений Казахстана. С такойперспективой дети будут сидеть угосударства на обеспечении всю жизнь.Хотя они обучаемы . Нам родителямприходится возить обучать их за оченьбольшие суммы денег. Потому что в нашемгороде вообще ничего нет для детейинвалидов . В соответствии с законом обобразовании , в Республике Казахстан,согласно принципам государственнойполитики в области образования,Просимобеспечить соблюдение конституционныхправ и свобод граждан в областиобразования. Создать на базе городскихшкол в городе Хромтау специальные классыдля получения образования с учетомособенностей детей.В данное время нашидети лишены прав для полученияобразования. От имени родителей просимрассмотреть наше обращение . Спасибозаранее.


Саламатсыз ба, Сауле Рахимовна?! Мен
Байғанин ауданы, Жарқамыс орта мектебінде
жұмыс жасаймын. Білімім жоғары,
мамандығым география-биология пәнінің
мұғалімі. Сізге қояр 3 сұрағым бар:
1. 1 ставка әлеуметтік педагог жүктемесіне
қоса, географиядан сағат ала аламын ба?
2. Жаңартылған білім беру бағдарламасы
бойынша сертификат алған маманға мектеп
әкімшілігі 5,7 кластардан жүктеме бермей,
сертификаты жоқ мұғалімге беруге құқылы
ма?
3. 5-кластан 11-класқа дейін сабақ беріп,
жетекшілік еткен кластағы сағатарды
басқа мұғалімге алып беруге директордың
құқы бар ма?
Рахмет!


Здравствуйте, я в 1996г окончилаПятигорскую школу, Хобдинского района.Потеряла аттестат. Сейчас проживаю вРоссии. Можно ли хоть часть вопроса повостановлению аттестата решить вэлектронном виде? Спасибо.


Уважаемая, Сауле Рахимовна!Хотел узнать рассматривается ли вопросразмещения торговой точки (мороженое,напитки, молочные коктейли для детей) воткрывающемся здании Академиитворчества, который находится в районеБатыс-2. Если да, прошу сообщить порядокразмещения в Академии творчества.С Уважением, Азамат Ергалиулы


Добрый день Сауле Рахимовна.Я являюсь директором компании, котораязанимается утилизацией люминесцентных,ртутьсодержащих ламп. Согласно законуданные лампы должны быть переданы наутилизацию так как в них содержится парыртути. Наша компания готова произвестисбор и утилизацию данных ламп со всехшкольных и дошкольных организацийАктюбинской области. На сегодняшний день,мы единственная компания в Актюбинскойобласти которая обладает всемнеобходимым оборудованием и имеет полныйперечень разрешительных документов поутилизации (демеркуризации)ртутьсодержащих ламп.Сдают ли школьные и дошкольные учрежденияАктюбинской области люминесцентные,ртутьсодержащие лампы на утилизацию.Благодарю.


Салемесізбе, Сауле Рахымқызы! Мен сіздіңқұзырыңыызға кіре алмай жүргенімнен осыхабарламаны қалдырып отырмын. Мен 20жылдық еңбек өтілі бар ағылшын тілі пәнімұғалімімін. Менің ата-енем Ақтобеқаласында тұрады. Осы кісілерге жақынболуға Ақтобе қаласына қоныс аудармақшыболып 3 жылдан бері қала мектептерінетүйіндеме қалдырамын. Өкінішке орай,ешбір мектептен хабар болмайды. Жұмысқаорналасу мәселесімен қалалық білімбөлімінің алдынада 3-4 рет болдым, бірақнәтиже жоқ. Қазіргі таңда мен Ақмолаоблысы Макинск қаласы мектеп лицейініңдиректордың бейін бойынша оқытуорынбасарының міндетін атқарудамын.Жұмыс бойынша көптеген нәтижелерім бар.Ал, менің сізге өтінішім мені Ақтобеқаласының бір мектебінен жұмыс тауыпберсеңіз деймін. Сізге алғысым шексізболар еді. Жауабыңызды асыға күтемін.PS: түйіндеме қажет болса жіберугедайынмын.


Здравствуйте, уважаемая Сауле Рахимовна! Извините, что приходится беспокоить Вас. Я учитель математики I категории, работаю с 1978 года. В данной школе работаю с 1980 года. В марте 2016 года, по возрасту вышла на пенсию, но продолжала работать. В мае этого года, руководитель нашей школы сообщила мне, что после окончания очередного трудового отпуска я не буду работать. Об этом их предупредили в РайОНО: работники пенсионного возраста > должны быть уволены с работы. Ответьте пожалуйста, имеют ли право уволить пенсионеров по окончании очередного ежегодного трудового отпуска? Могу ли я дальше продолжать работать учителем? (Состояние здоровья позволяет мне работать: за все годы педагогической работы я была на больничном 7 раз, из них 3 - в декретном отпуске). Заранее спасибо, жду ответа


Саламатсызба.орталық базар
ауданындағы«сымбат» жеке мектебі
жабылды.орнына қандай нешінші мектеп
ашылады,сол мектепке баламды 1—сыныпқа
бере аламын ба?(мекенжай бойынша басқа
мектепке тіркелгенбіз).жалпы мектеп
таңдау құқығымыз бар ма?


Здравствуйте! Уважаемая Умербекова Сауле
Рахимовна!
В соответствии с каким действующим в
настоящее время законодательством
(стандарт, регламент или др. НПА) мой
ребенок может получить услуги по
предоставлению ему дополнительного
дошкольного образования и спортивных
секции для укрепления его здоровья?
Где по г.Актобе и какие виды спортивные
секции и виды спорта моему ребенку
доступны бесплатно
Где по г.Актобе и какие виды
дополнительного дошкольного образования
(например, подготовка к школе и другое)
моему ребенку доступны бесплатно.
Прошу дать ответ в срок предусмотренном
законодательством РК.


Страницы