Мемлекеттік сатып алу бойынша нормативтік-құқықтық актілер

Мемлекеттiк сатып алу туралы Қазақстан Республикасының Заңы http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1500000434
Добавлено: 
11.10.2018 - 05:00
Последние изменения: 
11.10.2018 - 05:00