Орта білім беру

Орта білім беру
Облыста білім беру қызметін 399 жалпы білім беретін мектеп, олардағы бала саны – 144 113.
Соның ішінде:
- 399 – мемлекеттік, олардағы оқушы саны – 142252
- 6 –жеке, олардағы оқушы саны – 931
- 3 – кешкі (ауысымды), олардағы оқушы саны – 147.