Бюджетті жоспарлау және болжамдау бөлімі

Бюджетті жоспарлау және болжамдау бөлімі
1
Тындыбаева Аккенже Зейнулловна
бөлім басшысы
каб.536
54-25-72
2
Бециева Ирина
Борисовна
бас маман
каб.536
54-75-26
3
Карина Айгуль Талаповна
бас маман
каб.536
54-75-26
Бюджетті жоспарлау және болжамдау бөлімінің
Е Р Е Ж Е С І
1.Жалпы ережелер
1.1. Бюджетті жоспарлау және болжамдау (әрі қарай бөлім) «Ақтөбе облысының білім басқармасы» ММ-нің (әрі қарай басқарма) құрылымдық бөлімшесі болып табылады және өз қызметін басқарма басшысының экономика және қаржы мәселелері бойынша орынбасарының басшылығында атқарады.
1.2. Бюджетті жоспарлау және болжамдау бөлімінің өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы, Қазақстан Республикасы «Бюджеттік кодексі», Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі, Қазақстан Республикасының «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы кодексі», «Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы» Заңы, Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 1 наурыздағы «Мемлекеттік мүлік туралы» №413 Заңы, Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің әдеп кодексі, «Қазақсатн Республикасының мемлекеттік қызмет туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңы, «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі» Заңы, Қазақстан Республикасының «Ақпаратқа қол жеткізу туралы» Заңы, Қазақстан Республикасы «Тілдер туралы» заңы, Қазақстан Республикасы білім және ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы, Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің «Сақтау мерзімдерін көрсете отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар қызметінде жасалатын үлгілік құжаттар тізбесін бекіту туралы» бұйрығы, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 22 қыркүйектегі «Мемлекеттік бюджеттің есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелер қызметкерлерінің, сондай-ақ, Қазақстан Республикасы Парламенті депутаттарының Қазақстан Респуликасының шегіндегі қызметтік іс-сапарлары туралы ережені бекіту туралы» №1428 қаулысы, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» № 195 бұйрығы, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 2 қарашадағы «Бюджет қаражатынан қаржыландырылатын ұйымдар бойынша электр энергиясын, жылуды, ыстық және суық суды және басқа да коммуналдық қызмет көрсетулерді тұтынудың нормативтері туралы» №1118 қаулысы, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» №1193қаулысы, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 12 наурыздағы «Әлеуеметтік көмек көрсетілетін азаматтарға әлеуметтік көмек мөлшерін, көздерін, түрлерін және оны беру қағидаларын бекіту туралы» №320 қаулысы, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 18 шілдедегі «Жастар арасынан орта және жоғары кәсiптiк оқу орындарында мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысы негiзiнде оқитындар үшін өтемақы төлеу арқылы жеңiлдiкпен жол жүру туралы» №736 қаулысы, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 7 ақпандағы «Білім беру ұйымдарында білім алушыларға мемлекеттік стипендияларды тағайындау, төлеу қағидаларын және олардың мөлшерін бекіту туралы» №116 қаулысы, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 30 қаңтардағы «Мемлекеттік білім беру ұйымдары қызметкерлерінің үлгі штаттарын және педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген адамдар лауазымдарының тізбесін бекіту туралы» №77 қаулысы, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы «Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы» №540 бұйрығы, Қазақстан Республикасы Білім министрінің 2008 жылғы 29 қаңтардағы «Бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын мемлекеттік білім беру ұйымдарының қызметкерлеріне жалақы есептеу ережесін бекіту туралы» №40 бұйрығы, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» №195 бұйрығы, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 18 қыркүйектегі «Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының кейбір мәселелері» №403 бұйрығы, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 24 қарашадағы «Бюджеттік өтінімді жасау және ұсыну қағидаларын бекіту туралы» №511 бұйрығы, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2014 жылғы 26 желтоқсандағы «Орта білім беретін үздік ұйым» грантын беру тәртібін және оның мөлшерін белгілей отырып, оны беруге арналған конкурсты өткізу қағидаларын бекіту туралы» №544 бұйрығы , Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2009 жылғы 13 шілдедегі «Педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалардың лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы» №338 бұйрығы, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 7 наурыздағы «Мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарын жабдықтармен және жиһазбен жарақтандыру нормаларын бекіту туралы» №97 бұйрығы, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 4 мамырдағы «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды даярлауға, сондай-ақ жоғары оқу орындарының дайындық бөлімдеріне мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру қағидаларын бекіту туралы» №198 бұйрығы, өзге де нормативтік құқықтық актілерді, сондай-ақ осы Ережені басшылыққа алады.
1.3. Бюджетті жоспарлау және болжамдау бөлімінің штат санын Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен басқарма басшысы бекітеді.
2.Бюджетті жоспарлау және болжамдау бөлімнің негізгі міндеттері,
функциялары мен құқықтары
2.1. Бөлімнің негізгі міндеттері мен функциялары:
· Қазақстан Республикасының Бюджеттік кодексі бойынша облыстық бюджеттен қаржыландырылатын білім беру саласына бөлінетін қаражат көлемін анықтау және орындалуына талдау жасау.
· Қаржыландыруды, жоспарлау мен болжамдаудың дұрыстығын қамтамасыз ету.
· Білім беру ұйымдарының үздіксіз жұмыс жасауын қаржылық қамтамасыз ету.
2.2. Бөлімге жүктелген міндеттемелерді уақытылы және сапалы орындау мақсатында бөлім құқылы:
· ҚР Конституциясын және заңнамаларын, ҚР заңнамаларымен белгіленген қызметтік этика нормаларын, ішкі жұмыс тәртібін сақтауға;
· Бюджетті жоспарлау және болжамдау өкілеттік негізінде басқарманың жұмысын ұйымдастыруға;
· Бөлім қызметкерлерімен орындаушылық және еңбек тәртібін сақтау бойынша жұмыстарды ұйымдастыруға;
· Мемлекеттік бағдарламалар және «Ақтөбе облысы аймақтық даму бағдарламасын» жүзеге асыру бойынша жоспарланған іс-шаралардың жүзеге асырылуын қамтамасыз ету шығындарын жоспарлау және орындалуын жүзеге асыруға.
· Облыстың әлеуметтік-экономикалық дамуы туралы тоқсандық, жылдық есептерге мәліметтер беруге;
· Республикалық және жергілікті бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер бойынша жарты жылдық, есепті жыл бойынша аралық, қорытынды есептерді жасап, жоғары тұрған бюджет әкімшісіне жолдауға;
· Білім беру саласына бөлінген жалпы сипаттағы трансферттер бойынша тоқсан сайын есептерін дайындауға;
· Жыл сайын белгіленген мерзімдерде ҚР-сы Білім және ғылым министрлігіне білім берудің бірыңғай ақпараттық жүйесінде статистикалық байқаулар деректерін жинауды қамтамасыз етуге;
· Жалпы сипаттағы трансферттердің үш жылдық көлемінің қолданылу кезеңінде шығыстардың ұлғаюына және (немесе) кірістердің азаюына әкеп соғатын жоғары тұрған органдардың нормативтік құқықтық актілер қабылданған кезде, төмен тұрған бюджеттердің шығындарын өтеу үшін бөлінетін ағымдағы нысаналы трансферттер көлемін есептейді және бюджеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органға ұсынуға;
· Қазақстан Республикасы Бюджет кодексіне сәйкес бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) олардың мазмұнына қойылатын талаптарды сақтай отырып әзірлейді және бекітуді (қайта бекітуді) ұйымдастыруға;
· Қазақстан Республикасы Бюджет кодексіне сәйкес және мазмұнына қойылатын талаптарды сақтай отырып әзірленген және бекітілген (қайта бекітілген) жоғары тұрған бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер бюджеттік бағдарламаларын (кіші бағдарламаларын) нысаналы трансферт бөлетін жоғарытұрған бюджеттің бюджеттік бағдарлама әкімшісі басшысымен келісуді жүргізуге.
· Білім беру ұйымдар үшін облыстық бюджеттен қосымша қаржы бөлу және облыстық бюджеттен бөлінген қаржыны қайта бөлу туралы облыстық мәслихаттың бюджеттік комиссиясына ұсыныстар дайындауға;
· Білім бөлімдері және облыстық бюджеттен қаржыландырылатын білім беру мекемелерінің қызметін зерделеу қорытындысы бойынша алқажиынға мәселелер дайындауға;
· «Ақтөбе облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің құзырет шегінде азаматтар мен заңды тұлғалар құқықтарының, бостандықтары мен заңды мүдделерiнiң сақталуын және қорғалуын қамтамасыз етуді, олардың өтiнiштерiн Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен және мерзiмдерде қарайды және олар бойынша қажеттi шаралар қабылдауға;
· Облыстық білім мекемелерінің басшылары мен есеп қызметкерлеріне еңбек ақы төлеу, жоспарлау және қаржыландыру сұрақтары бойынша әдістемелік және тәжірибелік көмектер көрсетуге;
· Білім беру саласындағы уәкілетті, жергілікті өкілді, атқарушы органда тарапынан түскен сұраныстар бойынша мәліметтер дайындап ұсынуға;
· Өткізілген маңызды іс шаралар туралы ақпаратты басқарманың сайтына белгіленген уақытында орналастыруға;
· Балаларды арнайы оқу бағдарламалары бойынша оқытуды қамтамасыз ету шығындарын жоспарлау және орындалуын жүзеге асыруға;
· Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларды оқытуды қамтамасыз ету шығындарын жоспарлау және орындалуын жүзеге асыруға;
· Облыс ауқымында жалпы білім беретін пәндер бойынша мектеп олимпиадаларын және ғылыми жобалар конкурстарын, орындаушылар конкурстары мен кәсіби шеберлік конкурстарын ұйымдастыруды және өткізуді қамтамасыз ету шығындарын жоспарлау және орындалуын жүзеге асыруға;
· Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеп-қарауды және психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсетуді қамтамасыз ету шығындарын жоспарлау және орындалуын жүзеге асыруға;
· Дамуында проблемалары бар балалар мен жасөспірімдерді оңалтуды және әлеуметтік бейімдеуді қамтамасыз ету шығындарын жоспарлау және орындалуын жүзеге асыруға;
· Жетім балаларды, ата-анаcының қамқорлығынсыз қалған балаларды белгіленген тәртіппен мемлекеттік қамтамасыз ету шығындарын жоспарлау және орындалуын жүзеге асыруға;
· Облыстық деңгейдегі әдістемелік кабинеттің қызметін қамтамасыз ету шығындарын жоспарлау және орындалуын жүзеге асыруға;
· Бюджеттiк ақшаның есебiнен бiр бюджеттiк бағдарлама бойынша қаржыландырылатын Облыстық білім басқармасына қарасты білім беру ұйымдарының қызметiн, саны мен сандық құрамын сипаттайтын желi, штаттар, контингенттер туралы мәліметтер жинақтауға;
· Мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларын зерделеу және бекітуді ұйымдастыруға;
· Қосымша ақылы білім беру қызметі бойынша түсімдер мен шығындар жоспарының жобасын, төлемдер мен міндеттемелер бойынша жинақ және жеке қаржыландыру жоспарларын бюджеттік бағдарламалар әкімшісімен бекітіруді жүргізуге;
· Бюджеттік өтінімді қалыптастыру Қағидаларына сәйкес «Бюджетті жоспарлау» модулі автоматтандырылған жүйесі арқылы жергілікті және республикалық бюджеттер бойынша облыстық мемлекеттік білім беру мекемелері қимасында жоспарлы үш жылдық кезеңге бюджеттік өтінімді, бекітілген жоспарларды қалыптастыру және ұсынуды жүргізуге;
· Бюджеттің атқарылуы үшін мемлекеттік мекеменің міндеттемелер және төлемдер бойынша қаржыландырудың жеке жоспарын, бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің - міндеттемелер және төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарын әзірлеуге;
· Бюджеттік бағдарламалардың төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына есептер, негіздемелер бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу үшін өтінімдер қалыптастыруға;
· Мемлекеттiк мекемелер өтiнiмдерi негізінде қаржыландыру жоспарының бекiтiлген жылдық сомасы шегiнде шығыстардың экономикалық сыныптамасы ерекшелiктерi жөніндегі соманы кемiтудi (арттыруды) талап ететiн факторлар туындаған жағдайда, мiндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландырудың жеке жоспарына бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасына сәйкес өзгерiстер енгiзуге;
· Жергілікті бюджеттің функционалдық топтар мен кіші топтары бойынша мемлекеттік мекемелер және қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің штат саны мен еңбекақы қоры бойынша тоқсан сайын ақпарат жинақтауды, дайындауды ұйымдастыруға;
· Мамандандырылған және арнайы жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын мемлекеттік білім беру ұйымдарын құру, қайта ұйымдастыру және тарату кезінде есептерін дайындауға;
· Білім беру ұйымдарын қаржыландыру мен еңбекақы төлеміне қатысты білім беру ұйымдарының үндеулерін, хаттары мен арыз-шағымдарын қарауға;
· Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беруді қамтамасыз ету шығындарын жоспарлау және орындалуын жүзеге асыруға;
· Балаларға облыстық деңгейде жүзеге асырылатын қосымша білім беруді қамтамасыз ету шығындарын жоспарлау және орындалуын жүзеге асыруға;
· Кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталықтарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету шығындарын жоспарлау және орындалуын жүзеге асыруға;
· Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар мамандарды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын бекіту үшін бір маманды оқытуға жұмсалатын шығыстардың орташа құнын есептеуге;
· Облыстық техника­лық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарына жоспарлау мен қаржыландыруда, еңбекақы төлемдері мәселелеріне әдістемелік көмектер көрсетуге.
· Техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын мемлекеттік білім беру ұйымдарын құру, қайта ұйымдастыру және тарату кезінде есептерін дайындауға;
· Техника­лық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарына бөлінген жалпы сипаттағы трансферттер бойынша тоқсан сайын есептерін дайындауға.
· Техника­лық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарына Республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер бойынша бірінші жарты жылдық және есепті жыл бойынша аралық және қорытынды есептер дайындауға.
3.Бөлім қызметін ұйымдастырудың негізгі сұрақтары
3.1. Бөлімнің қызметін Еңбек Кодексіне және Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» Заңына сәйкес басқарма басшысымен тағайындалып, босатылатын бөлім басшысы басқарады.
3.2. Бөлім басшысына бөлімге жүктелген міндеттемелерді сапалы және уақытылы орындалуы үшін жауапкершілік жүктеледі.
3.3. Бөлім басшысы Бөлім қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады және Бөлімге жүктелген міндеттердің орындалуы мен оның өз функцияларын жүзеге асыруы үшін жеке жауапты.
3.4. Бөлім басшысы басқарма басшылығына Бөлімнің құрылымы мен штат кестесі бойынша ұсыныстар жасайды.
Осы мақсаттарда Бөлім басшысы:
1) Бөлім қызметкерлерін лауазымға тағайындау және одан босату, көтермелеу мен тәртіптік жаза қолдану туралы ұсыныстар енгізеді;
2) Өз өкілеттіктері шеңберінде қызметтік, қаржылық құжаттарға қол қояды;
3) Бөлімде іс жүргізуді ұйымдастырады;
4) Бөлім басшысы жүктеген өзге де функцияларды жүзеге асырады.
3.5. Бөлім құзыретіне кіретін мәселелер бойынша Бөлім атынан басқа бөлімделерге жіберілетін құжаттарға Бөлім басшысы, ал ол болмаған жағдайда оның міндетін атқаратын тұлға қол қояды.
Добавлено: 
09.10.2018 - 05:00
Последние изменения: 
01.04.2020 - 05:00