Мектепке дейінгі және жалпы орта білім беру бөлімі

Мектепке дейінгі және жалпы орта білім беру бөлімі
1
Мырзагалиева Гулназ Сартбаевна
бөлім басшысы
каб.548
56-04-61
2
Жамансарина Рахима
Сагиевна
бас маман.
каб.548
56-44-21
3
Орнова Дина Нуркеновна
бас маман
каб.548
56-44-21
4
Маяемеров Ерлан Канатович
жетекші маман
каб.532
56-16-63
Мектепке дейінгі және жалпы орта білім беру бөлімінің
ЕРЕЖЕСІ
1.1. Мектепке дейінгі және жалпы орта білім беру бөлімі (әрі қарай бөлім) «Ақтөбе облысының білім басқармасы» ММ-нің (әрі қарай басқарма) құрылымдық бөлімшесі болып табылады және өз қызметін басқарма басшысының мектепке дейінгі және жалпы орта білім беру жөніндегі орынбасарының басшылығында атқарады.
1.2. Мектепке дейінгі және жалпы орта білім беру бөлімі өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының заңдарын, Президенті мен Үкіметінің актілерін, өзге де нормативтік - құқықтық актілерді, сондай-ақ осы Ережені басшылыққа алады.
1.3. Мектепке дейінгі және жалпы орта білім беру бөлімінің штат санын Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен басқарма басшысы бекітеді.
2. Мектепке дейінгі және жалпы орта білім беру бөлімнің негізгі міндеттері,
функциялары мен құқықтары
2.1. Бөлімнің негізгі міндеттері мен функциялары:
· Нәтижеге бағдарланған оқу-тәрбие процесін басқарудағы жүйелі тәсіл көмегімен облыс тұрғындары үшін мектепке дейінгі және жалпы орта білімге қолжетімділікті қамтамасыз ету.
· Облыста мектепке дейінгі және жалпы орта беру мемлекеттік саясатын іске асырудағы жұмыстарын ұйымдастыруға.
· Мектепке дейінгі білім беруге бірдей қолжетімділікті қамтамасыз ету.
· Жеке және ведомостволық тәуелділік түріне қарамастан білім беру ұйымдарындағы оқу процесі мазмұнының мемлекеттік стандарттың талаптарына сәйкестігін және білім сапасының мониторингін жүргізу.
Бөлімге жүктелген міндеттемелерді уақытылы және сапалы орындау мақсатында бөлім құқылы:
2.1.ҚР «Білім туралы» Заңының жалпыға міндетті білім беру және мектепке дейінгі білім беру бөлігіндегі талаптардың жүзеге асырылуын үйлестіруге;
2.2.Облыста мектепке дейінгі және жалпы орта білім беру бағытындағы мемлекет саясатын іске асыруды қамтамасыз етуге;
2.3.Облыстағы білім беру мекемелерінің Қазақстан Республикасы «Тілдер туралы» Заңын, тілдерді дамыту жөніндегі мемлекеттік бағдарламаның жалпы орта білім бөлігіндегі шараларды жүзеге асыру бағытындағы жұмыстарын үйлестіруге;
2.4.Жалпыға міндетті білім беру және мектепке дейінгі білім беру бөлігіндегі іс-шаралардың жүзеге асырылуын қадағалауға;
2.5.Жалпы орта білім беру жүйесі, оқушы контингенті бойынша мониторинг, статистикалық есеп дайындауға;
2.6.Білім беру ұйымдарының 12 жылдық білім беруге дайындық жұмыстарын үйлестіруге. Қазақ тілінде оқытатын мектептер жүйесінің даму мониторингін жүргізуге;
2.7.Қазақ тілінің, мемлекеттік тілдің оқытылу сапасын қадағалайды. Үш тілде оқытуды жүзеге асыруды қамтамасыз етуге. Шет тілдерінің оқытылу мониторингісін жүргізуге;
2.8. Эксперименттік сынақтан өткізу және инновациялық режимде жұмыс жасайтын білім мекемелерінің жұмысын үйлестіруге;
2.9.Жалпы орта білім туралы «Алтын белгі» аттестатына және «Үздік аттестат» үміткерлерінің құжаттары мен класс журналдарын, «Алтын белгі» аттестатына үміткерлердің жазба жұмыстарын тексеру бойынша аймақтық комиссияның жұмысын ұйымдастыруға;
2.10.Облыстағы жалпы орта білім беретін ұйымдардың жетістіктеріне қатысты «Үздік мектеп» конкурстарын өткізуді қамтамасыз етуге;
2.11.Жалпы орта білім беру сұрақтары бойынша көрсетілетін мемлекеттік қызметтерді мониторингілеу, регламенттерді дайындау;
2.12. Мамандандырылған интернаттық білім беру ұйымдарының оқу процессін үйлестіруге. Құзіретіндегі мәселелері бойынша Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігіне есептер беруге;
2.13.Жалпы орта білім беретін мектептерде білім сапасы мен мазмұнын жақсарту жөніндегі жұмыстарды үйлестіруге;
2.14.Білім беру мазмұнын жаңарту бағытындағы білім бөлімдерінің қызметтерін үйлестіруге және талдауға;
2.15. 9 және 11 сынып бітірушілердің еңбекке орналасуын талдау, білім алудың экстернаттық түрін бақылауға;
2.16. Жоғарғы оқу орындарымен байланыс жасауға;
2.17.Жалпы орта білім беретін мектеп оқушыларының қозғалысы бойынша тиісті есептер дайындауға;
2.18.Бітіру емтихандарын өткізу жұмыстарын қадағалауға. Оқушыларды денсаулығына байланысты емтихандардан босату жұмысын үйлестіруге;
2.19.Оқушылардың қорытынды аттестаттауға дайындығы, сынама тестілерінің мониторингісін жүргізуге. Тестілеу нәтижелерін талдауға;
2.20.Оқу жетістіктерін сырттай бағалауды өткізу жұмыстарын үйлестіруге; 2.21.Жаңа білім беру технологиялары мен халықаралық бағдарламаларды енгізуді үйлестіруге;
2.22.Жалпы білім беретін ауыл мектептерінің, шағын жинақты мектептердің әрекетіне мониторинг жүргізуге. ШЖМ жүйесі жағдайының мониторингісін жүргізуге;
2.23.Дарынды балаларды анықтау, дамыту, қолдау мақсатындағы жұмыстарды үйлестіруге;
2.24. «Зайырлылық және дінтану негіздері» курсының жүргізілуін үйлестіруге;
2.25.Мектепалды және мектепке дейінгі тәрбие беру, бастауыш білім беру жұмыстарын ұйымдастыруға;
2.26.Облыс бойынша мектепке дейінгі білім беру мен тәрбиелеу, бастауыш білім беру жүйесі бойынша мониторинг жүргізуге;
2.27. Қазақстан Республикасының мектепке дейінгі білім беру мен тәрбиелеудің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартын талдау мен бақылауды қамтамасыз етуге;
2.28. Мектепке дейінгі ұйымдарда ҚР-ның «Тілдер туралы» Заңының, «Мемлекеттік жалпыға міндетті мектепке дейінгі жастағы балаларға білім беру стандартының» жүзеге асырылуын үйлестіруге;
2.29.Мектепке дейінгі білім беру мазмұнын жаңарту, мектепке дейінгі ұйымдар мен мектепалды сыныптар желісін дамыту жұмыстарын үйлестіруге;
2.30. ҚР-ның бастауыш білім берудегі мемлекеттік стандартының орындалуы жөнінде АББ және ҚББ-нің қызметтерін талдау мен бақылауды қамтамасыз етуге;
2.31.Денсаулық сақтау, СЭС, тағы да басқа органдармен мектепке дейінгі және бастауыш буындардағы оқыту мәселелері бойынша байланыс жасауға;
2.32.Балалардың денсаулықтары мен өмірін қорғау бағытындағы жұмыстарды үйлестіруге;
2.33.Облыстық (қалалық) ПМПК-ның мектепке дейінгі тәрбие және оқыту бөлімі бойынша жұмысын үйлестіруге;
2.34.Мектепке дейінгі ұйымдарда «Жыл тәрбиешісі», «Үздік балабақша» конкурстарын өткізуді қамтамасыз етуге;
2.35. Құзіретіндегі мәселелер бойынша ҚР БжҒМ-не есептер беруге;
2.36. Мектепке дейінгі білім беру сұрақтары бойынша көрсетілетін мемлекеттік қызметтерді мониторингілеу, регламенттерді дайындауға.
2.37. Жалпы орта білім беретін мектеп оқушыларының оқумен қамту бағытындағы жұмыстарды үйлестіру.
2.38. Сабаққа ұзақ мерзімде қатыспай жүрген оқушылардың тұрмыстық жағдайларын, сабаққа қатыспау себебін анықтау, мониторинг жүргізу, құзырлы органдарға есеп беру;
2.39. ҚР Білім және ғылым министрлігіне облыстық ішкі істер департаментімен келісілген оқушылардың сабаққа қатысымы туралы есеп береді. Жалпы орта білім беретін мектеп оқушыларының қозғалысы бойынша тиісті есептер дайындау;
2.40. PІZA, TІMSS халықаралық жалпы білім беретін бағдарламалары бойынша зерттеу жұмыстарын үйлестіруге;2.41. Ақтөбе облысы бойынша Қазақстан Республикасы білім беру және ғылымды дамытудың 2020-2025 жылға арналған бағдарламасының орындалуын қамтамасыз етуге бағытталған жұмыстарды үйлестіруге және мониторинг жүргізуге;
2.42. Жергілікті атқарушы органдардың грантын тағайындау бойынша жұмыстарды ұйымдастыруға және талдауға;
2.43. Аумақты дамыту бағдарламасын жүзеге асыру жұмыстарын үйлестіуге;
2.44.Ақпараттық-оқыту жүйесін енгізу бағытындағы жұмыстарды үйлестіруге;
2.45.«Күнделік», «Bilimland», «Платонус», «Е-Ақтөбе», «mektep.kz», «balabaqsha.akt.kz», «Е-Портфолио» электронды желілерінің жұмысын үйлестіуге, мониторингілуге;
2.46. «Цифрлы Қазақстан» бағдарламасының жүзеге асыру бойынша жұмысты үйлестіруге, ұйымдастыруға және мониторинг жүргізуге;
2.47. Сыртқы байланыстар (жақын және алыс шет елдермен) бойынша тапсырмалардың орындалуын қамтамасыз етуге;
2.48. Жалпы білім беретін пәндер бойынша олимпиадасын, зияткерлік сайыстарды өткізу бойынша дайындық жұмыстарын жүргізуге, ұйымдастыруға;
2.49. Облыстағы жалпы орта білім беретін ұйымдардың жетістіктеріне қатысты «Үздік орта білім беру ұйымы» конкурстарын өткізуді қамтамасыз етеді
Мамандандырылған мектеп-интернаттардың оқу процесін үйлестіру. Құзіретіндегі мәселелері бойынша Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігіне есептер береді.
3.Бөлім қызметін ұйымдастырудың негізгі сұрақтары
3.1. Бөлімнің қызметін Еңбек Кодексіне және Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік қызмет туралы» Заңына сәйкес басқарма басшысымен тағайындалып, босатылатын бөлім басшысы басқарады.
3.2. Бөлім басшысына бөлімге жүктелген міндеттемелерді сапалы және уақытылы орындалуы үшін жауапкершілік жүктеледі.
3.3. Бөлім басшысы Бөлім қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады және Бөлімге жүктелген міндеттердің орындалуы мен оның өз функцияларын жүзеге асыруы үшін жеке жауапты.
3.4. Бөлім басшысы басқарма басшылығына Бөлімнің құрылымы мен штат кестесі бойынша ұсыныстар жасайды.
Осы мақсаттарда Бөлім басшысы:
1) Бөлім қызметкерлерін лауазымға тағайындау және одан босату, көтермелеу мен тәртіптік жаза қолдану туралы ұсыныстар енгізеді;
2) өз өкілеттіктері шеңберінде қызметтік, қаржылық құжаттарға қол қояды;
3)Бөлімде іс жүргізуді ұйымдастырады;
4) Бөлім басшысы жүктеген өзге де функцияларды жүзеге асырады.
3.5. Бөлім құзыретіне кіретін мәселелер бойынша Бөлім атынан басқа бөлімделерге жіберілетін құжаттарға Бөлім басшысы, ал ол болмаған жағдайда оның міндетін атқаратын тұлға қол қояды.
Добавлено: 
09.10.2018 - 05:00
Последние изменения: 
31.10.2019 - 05:00